Kisha e Shën Nikollës

Lokacioni Klinë
Fshati Siçevë
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Kishë
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera