Mulliri në Majac

Lokacioni Podujevë
Fshati Majac
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E shfrytëzueshme
Lloji i objektit Mulli
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera