Shkolla fillore “Emin Duraku”

Lokacioni Skënderaj
Fshati Likovc
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Shkollë
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera