Shtëpia e Kadri Metehisë

Lokacioni Podujevë
Fshati Metehi
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E shfrytëzueshme
Lloji i objektit Shtëpi
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera