Xhamia e Mazhiqit

Lokacioni Mitrovicë
Fshati Mazhiq
Gjendja Pjesërisht e rrënuar
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Xhami
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera