Xhamia në Syriganë

Lokacioni Skënderaj
Fshati Syriganë
Gjendja Pjesërisht e rrënuar
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Xhami
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera